Ysgol Gyfun Glantaf

Mae gan Ysgol Gyfun Glantaf hanes tra diddorol (os ydych yn gyfryngi, yn gyn-ddisgybl neu'n gweithio i'r BBC). Yn wreiddiol cael eu defnyddio fel stiwdios oedd yr adeiladau cyn cael eu newid yn ddiweddarach ar gyfer dysgu.

Ysgol Gyfun Glantaf heddiw

Y Blynyddoedd CynnarGolygu

Agorodd Stiwdios Glantaf ei drysau am y tro cyntaf ym 1971. Yn dilyn dwy flynedd lwyddiannus o gynyrchiadau, cafodd Stiwdios Glantaf y fraint o fod yn gartref parhaol ar gyfer opera sebon newydd gan y BBC, Pobol y Cwm. Ym 1974 dechreuwyd ffilmio ar gyfer y gyfres gyntaf.

Ar y dechrau, pentref tawel ydoedd Cwmderi. Tueddai'r straeon ganolbwyntio ar gartre'r henoed Bryn Awelon a'r dafarn leol, Y Deri Arms. Wrth i boblogrwydd yr opera sebon gynyddu, cynyddodd y criw a'r cast. Erbyn 1977 roedd cymaint o'r cast a'r chriw â phlant, bu'n rhaid i'r Bîb drefnu meithrinfa i'w gwarchod tra roedd y rhieni'n gweithio.

Dyddiau DiweddarachGolygu

Erbyn 1978 roedd y feithrinfa wedi dechrau tyfu'n fwy na'r stiwdios, ac roedd rhaid i'r cynhyrchwyr ganfod cartref newydd er mwyn parhau i ffilmio'r opera sebon. Trefnwyd cael athrawon i ddod mewn i roi gwersi i'r plant ifanc - dyma oedd man geni Ysgol Glantaf.

Bu'n rhaid i ffilmio Pobol y Cwm symud i gartref newydd. Cafodd ei wasgu mewn i stiwdios y BBC oedd wedi ei leoli rownd y gornel o Stiwdios/Ysgol Glantaf.

 
Noson rieni yn yr ysgol

Tyfodd yr ysgol i fod yn un hynod lwyddiannus ac mae'n adnabyddus trwy Gymru am feithrin doniau a sêr byd enwog. Erbyn 1998 roedd cymaint o ddisgyblion dawnus yng Nghaerdydd, y bu'n rhaid agor ysgol arall, Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr.

Yr iaithGolygu

Un o'r pethau amlycaf am Ysgol Glantaf yw'r dafodiaith a siaredir yn yr ysgol. Mae'n acen unigryw na chlywir mo'i bath yn unman (ar wahân i yn yr ysgol, ac ar y teledu/radio). Pan fyddwch yn ddigon ffodus i glywed gair o Gymraeg yn yr Ysgol, prin y byddwch yn ei ddeall. Mae disgyblion yr ysgol wedi llwyddo i blethu acen Ciadiff mewn gyda acen gog eu rhieni (sydd wedi dod lawr i'r de (fel llawer o gogs eraill) i weithio i'r BBC - tafodiaith ansoniarus, a dweud y lleiaf.

Er hyn, mae disgyblion yr ysgol ymhlith y parchusaf yng Nghaerdydd. Ond peidiwch a'u croesi neu efallai mai chi fydd yn destun sbort yn Nghwmderi yr wythnos nesaf.

Arwyddair yr ysgolGolygu

Arwyddair yr ysgol yw Ma’ Dadi fi yn gweithio i'r Bi Bi Si.

Gefeill-ysgolGolygu

Ei gefaill-ysgol yw ysgol arall sydd wedi derbyn canmoliaeth uchel am ei gwasanaeth i Gymru, Ysgol Glanaethwy.

Enwogion o'r YsgolGolygu

Ymhlith yr enwogion a fagwyd yng Nglantaf mae:

  • Ioan Gruffudd (Y boi 'is there anybody out there?' ar Titanic)
  • Matthew Rhys (Sidekick Ioan)
  • Branwen Gwyn (honna nath ddechre off ar planed plant, cyn symud ymlaen at raglenni amgenach)
  • Stephen Sbielberg (Gwneuthurwr ffilm byd enwog sydd wedi anghofio ei wreiddiau, o ddewis)
  • Matthew Pritchard (un o'r nytyrs off Dirty Sanchez)
  • Gethin Jones (Y boi sydd wedi symud ymlaen i fyd gwell)